за нас

Корпоративно управление

ПРОВИТИ е непублично акционерно дружество базирано в гр. София, България прилагащо високи стандарти за корпоративно управление и работещо с мрежа от партньори с водещи позиции и висока репутация в своите сфери на дейност.Нашият екип

Нашият управленски екип има богат опит в разработването, структурирането и управлението на проекти от различен мащаб натрупан в работата ни за една от водещите световни консултантски фирми.

Нашият научен екип има над 20 годишен опит в изследванията и разработването на иновативни биотехнологични продукти в сферата на храненето и здравето.Нашите партньори

Финансираща и обслужваща банка – Уникредит Булбанк
Одитор – Грант Торнтън
Консултанти по интелектуална собственост – Юлиян Върбанов и партньори
Консултанти по европейско финансиране – Глобъл Адвайзърс
НИРД партньори – Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св.Климент Охридски“; Институт по криобиология и хранителни технологии, Селскостопанска академия