Какво правим днес...

В ПРОВИТИ ние постоянно се стремим към намирането и реализирането на стойностни и предизвикателни проекти, които отговарят на нашите стратегически приоритети. По този начин, ние успешно изграждаме портфолио от проекти в различен етап на развитие в иновационния цикъл:ОП „Конкурентноспособност”

В резултат на детайлен процес на оценка по процедура "Разработване на иновации от стартиращи предприятия", Договарящия орган на ОП „Конкурентноспособност” (BG161PO003-1.1.05) одобри за финансиране проектното предложение на ПРОВИТИ за бактериален препарат с имуностимулиращ и профилактичен противовъзпалителен ефект в храносмилателния тракт, който компанията ще реализира в рамките на следващите 24 месеца.ВЕДА БУЛГАРИКА

ПРОВИТИ разработи съвременна, висококачествена, ефективна пробиотична биотехнологична продуктова формула с висока добавена стойност. Тя се базира на специално селектирания от нас щам L.acidophilus Proviti (регистриран в Чешката банка за промишлени микроорганизми под номер CCM8427), който освен много добрите си пробиотични свойства беше установено чрез in-vitro тестове, че способства за намаляването на нивото на серумния холестерол в човешкия организъм. Полезните ефекти на продуктовата формула са допълнително усилени чрез комбинирането на пробиотичните щамове (L.acidophilus Proviti ; L.d. bulgaricus; Streptococcus salivarius subsp. thermophilus) с ефективен пребиотик. Пробиотичната формула може да бъде използвана в различни продуктови форми като например йогурти с твърд и разбит колагум, капсули и др. Продуктът ще бъде маркетиран по собствената търговска марка Веда Булгарика.ИНОВАЦИИ

На база на одобрението от Иновационния комитет на ПРОВИТИ, нашия научен екип понастоящем работи по проекти поставящи си за цел намирането на все по-ефективни решения по отношение на социално-значими въпроси като сърдечно-съдовите заболявания, стомашно-чревния тракт и затлъстяването. Ние разработваме продуктови концепции насочени към контрола на кръвното налягане и нивата на лош холестерол, профилактичен противовъзпалителен ефект в храносмилателния тракт и ефективното раздробяване и абсорбиране на протеини.